L’Estat i possible solucions de l’Aqüífer Carme-Capellades

El passat 14 de maig del 2022 el GLA va organitzar una xerrada sobre l’aqüífer Carme-Capellades. Es va centrar en 3 grans blocs: Farem un resum del dos darrers blocs. L’estat qualitatiu de l’aqüífer Carme-Capellades és bo en general, és cert que en algunes zones conté nivells de sulfats (250 mg/litre) i nitrats (50 mg/litre) superiors als establerts per sanitat…