Grup Local d'Acció - Grup de treball

Objecte Social

 • General

  Afavorir la reactivació socioeconòmica del mon rural sota criteris de sostenibilitat integral (individual, social i ecològica) tot impulsant pobles on viure, treballar, respectuosos amb el medi natural i compromesos amb el país.

 • Consumidores i usuàries

  Adquisició de bens o serveis per a consum de socis i/o familiars.

 • Serveis

  Creació de plataformes d'intercooperació entre empreses del territori.

 • Treball

  Gestió de la cooperativa en general.
  Gestió de les àrees de Consumidores i usuàries i de Servei.

Tipus de cooperativa

 • Integral

  * Consumidores i usuàries
  * Serveis
  * Treball

 • Sense ànim de lucre

  * Els excedents de lliure elecció, ateses les dotacions de fons obligatoris, no es distribueix entre les persones i entitats sòcies.
  * Els excedents es destinen, mitjançant reserva estatutària irrepartible, a les activitats pròpies de la cooperativa.
  * Els càrrecs del Consell Rector i la intervenció de comptes son no remunerats. Nomès rescabalats de les despeses en l'exercici del càrrec.
  * Les aportacions al capital social no generaràn interessos superiors al tipus d'interès legal del diner.
  * Les reribucions a persones o entitats sòcies treballadores no poden ser superiors al 150% del que estableix el conveni col·lectiu

Tipus de sòcies

 • Consumidores i usuàries

  Tenen interès en el desenvolupament de l'objecte social de la cooperativa (persones físiques o jurídiques) Comercialització conjunta. Els socis tenen consideració de consumidors agrupats. La distribució als socis no te consideració de venda.

 • Serveis

  Explotacions econòmiques que vulguin completar, promoure, coordinar... en comú operacions per al seu millorament tècnic i econòmic (Adquisició de productes / serveis de forma centralitzada per a millorar el seu valor afegit)

 • Treball

  Tenen interès en el desenvolupament professional de l'objecte social de la cooperativa

 • Col.laboradors/es

  Persones físiques o jurídiques que poden aportar finançament (capital) o contribuir al desenvolupament de l'activitat cooperativitzada sense realitzar-la directament (Ajuntaments...)

Capital social

 • Mínim del conjunt de la cooperativa

  3000€

 • Per tipus de sòcies (a determinar)

  Consum
  Serveis
  Treball
  Col·laboradors/es

Informació

Documentació