Grup Local d'Acció
Grup de treball FEMINISTA

Objectius

Propostes

Per tal d’aconseguir els objectius del Grup de treball es podrà:

Activitats

Des del Grup de Treball Feminista hem organitzat les següents activitats: