Grup Local d'Acció - Grup de treball

Objectius

Activitats

Per tal d’aconseguir els objectius del Grup de treball es podrà:

Coordinació

El Grup de treball Aigua és Vida del Grup Local d’Acció La Llacuna es vincula a la coordinadora nacional Aigua és Vida (www.aiguaesvida.org).

Aigua és Vida nacional és una plataforma formada per Organitzacions de la Societat Civil de procedència variada: associacions de veïns i veïnes, sindicats, entitats ecologistes, de solidaritat internacional, entre d’altres.

L’objectiu d’Aigua és Vida és aconseguir que la política d’aigua i la gestió del cicle integral de l’aigua a Catalunya sigui realitzada des del sector públic i comptin amb la participació i el control de la societat civil com a garantia de qualitat del servei i de qualitat democràtica. En aquest sentit, Aigua és Vida denúncia el paper dels sectors lucratius en la gestió de l’aigua i el sanejament que representen les corporacions privades, tant en la part alta del cicle de l’aigua com en baixa. Tot i que Aigua és Vida actua bàsicament en territori català, dona suport i es coordina amb altres moviments socials tant a nivell estatal com internacional.

Xarxa Autònoma de Control

Punts de control mensuals:
Eina de mesura:

Campanyes

Volem aigua potable. En tenim dret
Volem saber. Volem respostes

Documentació