Grup Local d'Acció
Avançant cap a la sostenibilitat integral del municipi de La Llacuna

Grups de treball

Aigua és Vida

Tenim dret a l’aigua potable. L’aigua és un bé comú. Per a la municipalització de la gestió de l’aigua.

Comunitat energètica local

Valorem les possibilitats de la producció i el consum elèctric descentralitzats al servei del poble i la viabilitat d’un projecte d’autoconsum compartit.

Feminisme

Construïm un poble arrelat en els valors i els objectius del feminisme per assolir la igualtat real entre homes i dones

Salvem la Serra de Feixes

Renovables SÍ però així NO. Per una transició energètica amb la participació del territori i control democràtic.

Som Impuls Rural

Cooperativa per afavorir la reactivació socioeconòmica del mon rural sota criteris de sostenibilitat integral tot impulsant pobles on viure, treballar, respectuosos amb el medi natural i compromesos amb el país.

Text per animar a ssociar-se al Grup Local d'Acció