Conversation Means
Make an impact & give back to nature

Resum de drets i deures

Són drets dels membres de l’associació:
Són deures dels membres de l’associació:

Règim econòmic

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, les han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
S’estableix una quota ordinària de 4€ al mes que s’abonaran trimestralment.

Per a persones en situació d’atur, joves (fins a 25 anys) o jubilades s’aplicarà una reducció de la quota del 50%.
S’estableix una quota ordinària de 10€ al mes que s’abonaran trimestralment.
Podran proposar-se quotes de suport superiors a la quota ordinària tant a persones físiques com a persones jurídiques.
Totes les persones físiques i jurídiques membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.